Platforma BI

QlikView 
Business Discovery

 

 

Prima platformă de business intelligence din lume care folosește tehnologia asociativă in-memory. QlikView facilitează monitorizarea, structurarea şi analiza unui volum impresionant de date colectate din diferite surse, în vederea optimizării procesului decizional. QlikView simplifică analiza pentru toata lumea.

 

 

 

                                                                               


 

QlikView oferă următoarele posibilităţi:

 

        ✔  consolidarea datelor importante din diverse surse într-o singură aplicăţie;

        ✔  studierea legăturilor asociative între date;

        ✔  posibilitatea de luare a deciziilor colective, colaborare în timp real într-un mediu securizat;

        ✔  reprezentarea grafică modernă a datelor;

        ✔  căutarea directă şi indirectă a datelor;

        ✔  lucru în mod interactiv cu aplicaţii, dashboard-uri şi instrumente analitice;

         accesul, primirea şi analiza datelor prin intermediul dispozitivelor mobile.

 

 


 

QlikView sporeşte eficacitatea de business intelligence pentru fiecare

 

Posibilităţi noi pentru utilizatorii de business

 

         monitorizarea tuturor nivelelor de activitate ale institutiei/companiei şi prelucrarea analitică şi sintetică a datelor instantaneu;
         transformarea datelor în informaţie utilă în vederea generării de indicatori multidimensionali de analiză;
         optimizarea luării deciziilor rapide şi eficiente, bazate pe informaţii de sinteză, coerente şi consistente, obţinute în timp real;
         procesare analitică complexă pe baza datelor ce pot proveni din sisteme informatice diverse;
         identificarea oportunităților de vânzări împreună cu o analiză demografică detaliată și un portofoliu de clienți;
       ✔  identificarea tendințelor importante ale piețeiîn vederea elaborării de strategii de dezvoltare și optimizare a afacerii;
         asigurarea suportului informaţional pentru controlul costurilor;
         identificarea ariilor de creştere/imbunatatire a performanţelor în vederea creşterii profitului;
         îmbunătățirea vizibilității asupra lanțului de producție și aprovizionare;
         asigurarea eficienței marketingului printr-un system de urmărire și management al campaniilor;
      determinarea costului real al produselor pe baza unei analize complexe pentru îmbunătățirea marginii și evidențierea eficienței ofertei discountului pentru partenerii-cheie.

.


 

Platforma BI QlikView oferă o diversitate de opțiuni de implementare, de la clienți Windows, la soluții bazate pe acces la internet, utilizând diverse tehnologii. Printr-un singur click, QlikView poate fi accesat de oricare dintre acești clienți. Angajați, furnizori și beneficiarii se pot conecta la serverul QlikView cu un web browser standard, fără a fi nevoie de modificări ali interfeţei aplicaţiei.